PERKHIDMATAN KECEMASAN 999

PERKHIDMATAN TALIAN KECEMASAN 999
Perkhidmatan yang dikenali sebagai Talian Kecemasan 991 telah memulakan perkhidmatan pada 20 Mei 1995 di Kuala Lumpur dan telah mendapat perhatian orang awam di Malaysia.Namun mulai tahun 2007 talian ini telah ditukar kepada Talian 999 yang melibatkan PERTAHANAN AWAM, POLIS , HOSPITAL, DAN BOMBA
TALIAN 999

Sebanyak 3 buah Pusat Panggilan MERS 999 Jabatan Pertahanan Awam Malaysia telah beroperasi sepenuhnya pada tahun 2008 dan akan diperluaskan ke Seluruh Malaysia berjumlah 23 Pusat Panggilan MERS 999 .
Memandangkan perkhidmatan 999 ini adalah percuma , maka talian ini juga tidak terlepas dari panggilan palsu dan juga talian main-main seperti yang dialami oleh agensi penyelamat yang lain. Berdasarkan laporan terdapat sebanyak 32,707 panggilan telah diterima dan panggilan benar sebanyak 27,008 manakala selebihnya panggilan palsu, main-main dan kesilapan teknikal.